Skip to content

Kursus Pensijilan Pengurusan Sukan Dan Kejurulatihan Sukan

KANDUNGAN KURSUS
Kursus Persijilan ini mengandungi 6 modul. Setiap peserta wajib menyertai semua modul ini.
i) Persijilan Pengurusan Sukan (Certification in Sports Management)

a) Pentadbiran Sukan (Sports Administration)
b) Perniagaan dan pengurusan kakitangan (Sports Business and Personnel Management)
c) Pemasaran Sukan (Sports Marketing)
d) Pengurusan Kemudahan dan Pembangunan Program (Sports Facilkities and Event Management)
e) Dana Sukan (Sports Fundraising)
f) Perhubungan Awam (Sports Public Relation)

ii) Persijilan Kejurulatihan Sukan (Certification in sports Coaching)

a) Metodologi (Sports Caoching Methodology
b) Perubatan Sukan (Seminar in Sports Medicine)
c) Psikologi Sukan (Sports Psychology)
d) Pentadbiran Kemudahan dan Pengurusan Program (Sports Facilities and Event Management)
e) Pentadbiran Sukan (Sports Administration)
f) Suaian Fizikal dan Pemakanan ( Sports Conditioning and Nutrition)

Calon-calon yang lulus kursus ini akan layak mengikuti Kursus Diploma yang dijangka ditawarkan pada tahun 2010.

PEMILIHAN CALON PESERTA KURSUS
Calon yang sesuai bagi program ini akan dikenalpasti dari kalangan atlet dan bekas atlet kebangsaan, jurulatih, pegawai dan pentadbir sukan di KBS, ISN, MSN, KSN, MOM, PSK/Negeri, Institusi Pengajian Tinggi Awam/Swasta (IPTA/IPTS), Kementerian Pelajaran Malaysia, serta agensi luar dan kelab sukan yang berminat.

Yuran bagi calon-calon yang dikenalpasti adalah percuma sementara yuran bagi peserta lain adalah sebanyak RM 3,000.00. Untuk keterangan lanjut sila hubungi Bahagian Penyelidikan dan Akademik. Encik Md. Saadon A. Shukor 03-8992 9924 dan Puan Vasugie Ganapathy 03-8992 5612

maklumat lanjut klik di sini: Institut Sukan Negara

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *